Both i all w języku angielskim

Zaimek both

Both to zaimek, który znaczy obie, oba, obydwaj i odnosi się do dwóch osób, zwierząt lub rzeczy.

I liked both films. Podobały mi się oba filmy.

Typowa konstrukcja z both to both… and…zarówno…, jaki i…

Both Jake and Greg play football. Zarówno Jake, jak i Greg grają w piłkę.

Po both nie musi występować rzeczownik:

Which chocolate do you prefer? I like both. Którą czekoladę wolisz? Lubię obie.

Zaimek all

All znaczy wszystkie i dotyczy całej grupy.

All birds have feathers. Wszystkie ptaki mają pióra.
All kittens are lovely. Wszystkie kociaki są urocze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *