Czasownik modalny can – short answers

Wybierz poprawną odpowiedź - wpisz a, b, c lub d.
a. Yes, he can.
b. No, she can't.
c. No, they can't.
d. Yes, I can.

1. Can they sing?
2. Can you run fast?
3. Can Mary dance?
4. Can Bob play the piano?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *