Czasownik modalny can – pytania – ćwiczenie

Utwórz pytania z czasownikiem modalnym can.

1. Ann/sing
?
2. he/dance?
?
3. Max/play tennis?
4. your sister/swim
?
5. you/speak Italian?
?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *