Czasownik modalny can – ćwiczenie

Wpisz "can" albo "can't".

1. you make pancakes?
2. No, I .
3. She speaks English but she speak French.
4. Horses fly.
5. Leopards run very fast.
6. Jack play Scrabble?
7. Yes, he .
8. they ride a bike?
9. No, they .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *