Had better – angielski

Konstrukcja had better znaczy „lepiej, żeby”. Ma podobne znaczenie do czasownika modalnego „should” – służy do udzielania rad.

Forma had better

podmiot + had better + czasownik w pierwszej formie

Had skraca się do ‘d – zwłaszcza w języku mówionym. Często też pomija się had i wtedy zostaje samo better.

Przykłady:

You’d better tell me the truth! Lepiej, żebyś mi powiedział prawdę!
You’d better go to the doctor. Lepiej, żebyś poszedł do lekarza.

Przeczenie tworzy się dodając not po better:

podmiot + had better + not + czasownik w pierwszej formie

You’d better not lie to me. Lepiej, żeby mnie nie okłamywał.

Zastosowanie had better

  1. Udzielanie rad
  2. Groźby

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *