Czasownik have got pytanie – ćwiczenie

Przepisz zdania, zmieniając je na pytania.
Przykład: You have got a new CD.
Have you got a new CD?

1. Sam has got a rabbit.
?
2. Aunt Mary has got a big house.
?
3. John has got blue eyes.
?
4. Tim has got a brown pen.
?
5. The parrot has got a green tail.
?
6. They have got a pony.
?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *