Czasownik have got – ćwiczenia – angielski

Ćwiczenie. Czasownik „have got” w czasie Present Simple

Uzupełnij zdania zgodnie z tabelką, wpisując have got, has got, haven't got lub hasn't got.

have_got

1. Susan a dog.
2. Josh pink shoes.
3. Susan and Josh green eyes.
4. Bob a blog.
5. Susan pink shoes.
6. Josh a dog.
7. Bob green eyes.
8. Susan and Bob a blog.
9. Bob a dog.