Czasownik have got – ćwiczenie

Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika „have got”.
Np. Have you got a pencil? Yes, I have.