Jingle bells

„Jingle bells” (Dzwonią dzwoneczki) to jedna z najpopularniejszych angielskich piosenek świątecznych. Najbardziej znana jest pierwsza zwrotka i refren, natomiast trzecia zwrotka bywa często pomijana – tak jak w wersji śpiewanej poniżej.

Słówka na niebiesko znajdziesz w słowniczku poniżej.

Pierwsza zwrotka
Dashing through the snow
In a one-horse open sleigh
O’er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bobtail ring
Making spirits bright
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight!

Refren:
Jingle bells, jingle bells,
Jingle all the way.
Oh! what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.
Jingle bells, jingle bells,
Jingle all the way;
Oh! what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.

Druga zwrotka
A day or two ago
I thought I’d take a ride
And soon, Miss Fanny Bright
Was seated by my side,
The horse was lean and lank
Misfortune seemed his lot
He got into a drifted bank
And then we got upsot.

Refren

Trzecia zwrotka
A day or two ago,
The story I must tell
I went out on the snow,
And on my back I fell;
A gent was riding by
In a one-horse open sleigh,
He laughed as there I sprawling lie,
But quickly drove away.

Refren

Czwarta zwrotka
Now the ground is white
Go it while you’re young,
Take the girls tonight
and sing this sleighing song;
Just get a bobtailed bay
Two forty as his speed
Hitch him to an open sleigh
And crack! you’ll take the lead.

Refren

Słowniczek
dashing through – pędząc przez
one-horse sleigh – sanie zaprzężone w jednego konia
o’er – od „over”, tu: przez
fields – pola
all the way – przez całą drogę
bells ring – dzwonią dzwonki
bobtail – krótko obcięty ogon (koński)
make spirits bright – poprawiać nastrój
ride – jechać
sleighing song – saneczkowa piosenka, piosenka na sanki
jingle bells – dzwonią dzwonki
was seated by my side – siedziała obok mnie
lean – smukły
lank – chudy
misfortune – pech
lot – los, dola
bank – tu: zaspa
get upsot = get upset, przewrócić się
on my back I fell – przewróciłem się na plecy
gent – pan, dżentelmen
was riding by – przejeżdżał obok
drove away – odjechał
sprawling – rozciągnięty
lie – tu: leżeć
bay – tu: gniadosz
hitch – zaprzęgnąć
crack! – trzask (z bicza)
take the lead – prowadzić

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *