Liczebniki angielski ćwiczenia

TEORIA ĆWICZENIA
Ćwiczenie. Liczebniki od 1 do 100 w języku angielskim

Zapisz cyfrą podane liczby.

1) eighty-one
2) twenty-six
3) forty-four
4) seventy-nine
5) thirty-two
6) fifty-four
7) ninety-seven
8) thirteen
9) fifty-one
10) forty-eight