Liczebniki 1-10 angielski ćwiczenia

TEORIA ĆWICZENIA
Ćwiczenie. Liczebniki 1-10

Zapisz cyfrą podane liczby.

1) three -
2) ten -
3) eight -
4) two -
5) five -
6) one -
7) four -
8) six -
9) nine -
10) seven -