Matura ustna z angielskiego 2020 – przydatne zwroty

Poniżej znajdziesz ponad 50 zwrotów, które przydadzą się na maturze ustnej z języka angielskiego – opisywanie obrazka, wyrażanie opinii, udzielanie porad, proponowanie i odmawianie.

Opisywanie obrazka
The picture shows two women talking to each other in the living room. – Zdjęcie przedstawia dwie kobiety, które rozmawiają ze sobą w salonie.
In the left/right corner – W lewym/prawym rogu
In the foreground/background – Na pierwszym planie/w tle
On the left – Po lewej stronie
On the right – Po prawej stronie
He’s wearing… – On ma na sobie…
He seems to be… – On wydaje się być…
He looks sad/happy/surprised. – Wygląda na smutnego/zadowolonego/zaskoczonego.

Wyrażanie opinii
I think (that)… – Sądzę, że…
To my mind – Moim zdaniem
I think you’re right/wrong. – Sądzę, że masz rację/mylisz się.
That’s a good idea but… – To dobry pomysł, ale…
In my view… – Moim zdaniem…
What I mean is… – Mam na myśli to, że…
It seems to me that… – Wydaje mi się, że…
I am of the opinion that… – Jestem zdania, że…
As far as I know… – O ile wiem…
To be honest… – Mówiąc szczerze…
Many people think that… – Wiele osób sądzi, że…
I have mixed feelings about… – Mam mieszane uczucia co do…
In my experience… – Wiem z doświadczenia, że…

Jak się zgodzić i nie zgodzić
I doubt that… – Wątpię, że…
I totally disagree. – Zupełnie się nie zgadzam.
I like that idea but… – Podoba mi się ten pomysł, ale…
I’m sorry to disagree with you, but… – Niestety nie zgodzę się z tobą, ale…
I don’t agree. – Nie zgadzam się.
I’m afraid I have to disagree. – Niestety muszę się nie zgodzić.
I agree. – Zgadzam się.
You’re absolutely right. – Masz całkowitą rację.
I couldn’t agree more. – Całkowicie się zgadzam (dosłownie: Nie mógłbym się zgodzić bardziej).
I couldn’t agree less. – Zupełnie się nie zgadzam (dosłownie: Nie mógłbym się zgodzić mniej).
I was just going to say that. – Właśnie to miałem powiedzieć.
I guess so. – Chyba tak.

Omawianie za i przeciw
One advantage of X is… – Jedną z zalet X jest…
Another advantage is… – Kolejną zaletą jest…
On the other hand… – Z drugiej strony…

Udzielanie rad
If I were you… – Na twoim miejscu…
I think you should/shouldn’t – Myślę, że powinieneś/nie powinieneś
Why not/don’t you ask your best friend? – A może zapytaj swojego najlepszego przyjaciela?

Proponowanie
We could visit… – Moglibyśmy odwiedzić…
Would you like to go to/visit/see…?- Chciałabyś pójść do/odwiedzić/zobaczyć…?
Why don’t we go to the cinema? – Może pójdziemy do kina?
Let’s go shopping. – Chodźmy na zakupy.
What about the restaurant? – A może restauracja?
How about going to the old town? – A może pójdziemy na starówkę?
Shall we go to…? – Pójdziemy do…?

Zgadzanie się i odrzucanie propozycji
OK, let’s go there. – Ok, chodźmy tam.
That’s a great idea. – To świetny pomysł.
I’m afraid I can’t. – Raczej nie mogę.
I’m sorry I can’t. – Przykro mi, ale nie mogę.
Maybe another time. – Może innym razem.

Pytanie o opinię
Do you agree with me? – Zgadzasz się ze mną?
Do you agree with the opinion that…? – Czy zgadzasz isę z opinią, że…?
What do you think about it? – Co o tym myślisz?
What do you think about…? – Co sądzisz o…?
Would you agree that… – Czy zgodziłbyś się z opinią, że…?
What are your feelings about… – Jakie są twoje odczucia odnośnie…?
Do you share the view that…? – Czy zgadzasz się ze mną, że…?

Prośba o powtórzenie pytania
Could you repeat that, please? – Może Pani/Pan to powtórzyć?
Could you say it again, please? – Może Pani/Pan powiedzieć to jeszcze raz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *