Much, many, few, little

Zaimki much, many, few, little służą do opisywania ilości – czy czegoś jest mało, dużo, niewiele.

Much

Much używa się z rzeczownikami niepoliczalnymi.

much money wiele/dużo pieniędzy
much time wiele czasu
much work wiele pracy
I haven’t got much money. Nie mam wiele pieniędzy.
Have you got much work? Masz dużo pracy?

Many

Many występuje z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej.

many cars wiele aut
many days wiele dni
She’s been working for many hours. Pracowała przez wiele godzin.

Few

Few znaczy „mało” w sensie negatywnym, występuje zawsze z rzeczownikami policzalnymi.

few people mało ludzi
few ideas mało pomysłów
few mistakes mało błędów
Few visitors came to the museum. Do muzeum przyszło mało odwiedzających.

A few

A few również łączy się tylko z rzeczownikami policzalnymi i znaczy „kilka”.

I’ve eaten a few cookies. Zjadłem kilka ciastek.
Kate has got a few ideas how to solve the problem. Kate ma kilka pomysłów na rozwiązanie tego problemu.

Little

Little znaczy mało w sensie negatywnym – coś jest, ale jest tego bardzo mało. Tego zaimka używa się z rzeczownikami niepoliczalnymi.

little water mało wody (za mało niż potrzebuję)
little honey mało miodu (za mało, więc nie starczy na pierniczki)
Jane eats little. Jane niewiele je.
Hurry up, I have little time. Pospiesz się, mam niewiele czasu.

A little

A little występuje z rzeczownikami niepoliczalnymi w pozytywnym znaczeniu trochę.

George speaks a little Italian. George mówi trochę po włosku.

A lot of

A lot of znaczy „dużo”. Można go używać z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. Zamiast „a lot of” można też powiedzieć „lots of”.

I have a lot of time. Mam dużo czasu.
Agatha Christie wrote a lot of books. Agata Christie napisała dużo książek.
Kate has got lots of money. Kate ma dużo pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *