Past Simple – czasowniki nieregularne – ćwiczenie

Uzupełnij zdania w czasie Past Simple (czasowniki nieregularne).

1. He his coat. (take off)
2. Pamela the door. (shut)
3. Jean a great time at the party. (have)
4. Richard to laugh. (begin)
5. At 17:50 I finally a text message. (get)
6. We you an email an hour ago. (send)
7. I at 6 am. (wake up)
8. Jim a cold last week. (catch)
9. Tom me some good news. (bring)
10. He a slice of cake. (cut)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *