Przymiotniki dzierżawcze – angielski

Artykuł opisuje przymiotniki dzierżawcze w języku angielskim.

Mój, twój, jego to przykłady przymiotników dzierżawczych. Jedna forma angielskiego „my” odpowiada aż czterem formom w języku polskim – moi, moja, moje, mój. Tak samo jest w przypadku your i our.

my mój, moja, moje, moi
your twój, twoje, twoi, twoje
her jej
his jego
its jego, jej
our nasz, nasza, nasze, nasi
your wasz, wasza, wasze, wasi
their ich

Po przymiotnikach dzierżawczych zawsze pojawia się rzeczownik:

my bed moje łóżko
your sandwich twoja kanapka
her bike jej rower
his house jego dom
its tail jego ogon (np. kota)
our son nasz syn
your money wasze pieniądze
their room ich pokój

Zastosowanie przymiotników dzierżawczych

Przymiotniki dzierżawcze w języku angielskim nie lubią być same – występują zawsze w towarzystwie rzeczowników:

These are our sons. To są nasi synowie.
My bag is blue. Moja torba jest niebieska.

W powyższych przykładach po „nasi” jest rzeczownik „synowie”, a po „moja” mamy „torbę”. A co, jeśli chcemy powiedzieć:

Ta torba jest moja.

W takim zdaniu nie można użyć przymiotnika dzierżawczego my, bo one występują w parze z rzeczownikiem. A tutaj po „moja” nic nie ma. W takim przypadku trzeba użyć zaimka dzierżawczego mine. Więcej na temat mine znajdziesz w artykule Zaimki dzierżawcze. Zatem zdanie będzie brzmiało:

This bag is mine.

Przykłady zdań z przymiotnikami dzierżawczymi

This is my pencil. To jest mój ołówek.
Your brother is being silly again. Twój brat znowu się wygłupia.
Her idea is good. Jej pomysł jest dobry.
I met his parents yesterday. Wczoraj poznałam jego rodziców.
Our dog is chasing your cat. Nasz pies goni waszego kota.
Their car has broken down. Ich samochód się popsuł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *