Present Simple ćwiczenia online

TEORIA ĆWICZENIA Z PRESENT SIMPLE

Ćwiczenie 1. Czas Present Simple – zdania oznajmujące

Wpisz poprawną formę czasownika w czasie Present Simple (forma twierdząca).

1. My sister Spanish. (study)
2. I German. (speak)
3. He swimming. (like)
4. You many emails. (write)
5. They often tennis. (play)
6. Kate in Paris. (live)
7. Mr Brown a lot of books. (read)
8. My brother to school. (go)
9. I often my grandparents. (visit)
10. He TV in the evening. (watch)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *