Pytania pośrednie – ćwiczenia – angielski

INDIRECT QUESTIONS – TEORIA ĆWICZENIE 2

Ćwiczenie 1. Pytania pośrednie w języku angielskim.

Uzupełnij zdania.

1) How old are they? Do you know how ?
2) Why did she call you? I wonder why .
3) Do you speak Spanish? I was wondering if .
4) Has Jane ever been to Japan? Do you know if to Japan?
5) Where's the nearest post office? Do you know where ?
6) What's his name? Please tell me what .
7) Can Frank swim? Do you know if ?
8) Where do they live? Do you know where ?
9) Is she happy? I wonder if .
10) Does he like horror films? Do you know if horror films?