Czasownik modalny should – angielski

Czasownik modalny „should” znaczy „powinno się”. Jego odmiana jest bardzo prosta.

Zdanie twierdzące
W zdaniach twierdzących stosujemy schemat: podmiot + should + czasownik w pierwszej formie. W każdej osobie mamy taki sam schemat. W trzeciej os. l.p. (ona/on/ono) nie dodajemy do should końcówki –s, bo jest to czasownik modalny.

I should know. Ja powinienem wiedzieć.

You should know. Ty powinieneś wiedzieć.
He should know. On powinien wiedzieć.
She should know. Ona powinna wiedzieć.
It should know. Ono powinno wiedzieć.
We should know. My powinniśmy wiedzieć.
You should know. Wy powinniście wiedzieć.
They should know. Oni powinni wiedzieć.

Pytania
Zmieniamy kolejność podmiotu z „should” (czyli najpierw „should”, potem podmiot) i już mamy pytanie.

Should I study? Czy ja powinienem/powinnam się uczyć?
Should you study? Czy ty powinienieś/powinnaś się uczyć?
Should she/he/it study? Czy ona/on/ono powinien/powinna/powinno się uczyć?
Should we study? Czy my powinniśmy/ powinnyśmy się uczyć?
Should you study? Czy wy powinniście/powinnyście się uczyć?
Should they study? Czy oni/one powinni/powinny się uczyć?

Przeczenie
Przeczenia tworzy się za pomocą shouldn’t (= should not).

I shouldn’t go. Ja nie powinienem/powinnam iść.
You shouldn’t go. Ty nie powinieneś/powinnaś iść.
He shouldn’t go. On nie powinien iść.
She shouldn’t go. Ona nie powinna iść.
It shouldn’t go. Ono nie powinno iść.
We shouldn’t go. My nie powinniśmy/powinnyśmy iść.
You shouldn’t go. Wy nie powinniście/powinnyście iść.
They shouldn’t go. Oni nie powinni iść./One nie powinny iść.

Zastosowanie
1. Udzielanie rad
„Should” służy do udzielania rad, mówienia co ktoś powinien lub nie powinien zrobić.

You look tired, you should go on holiday. Wyglądasz na zmęczonego, powinieneś pojechać na wakacje.
You shouldn’t eat so much sweets. Nie powinieneś jeść tyle słodyczy.
Should I go there? Czy powinienem tam iść?

2. Przypuszczenia

John should know how to tune a guitar. John powinien wiedzieć jak nastroić gitarę.

(Wiem, że John gra na gitarze, więc wydaje mi się, że wie, jak ją nastroić.)

3. W oficjalnych poleceniach

All applications should be submitted in Room 105. Wszystkie podania należy składać w pokoju nr 5.

4. Po niektórych czasownikach
Np. po czasowniku „suggest” .

He suggested I should ask for a rise. Zasugerował, żebym poprosił o podwyżkę.

Inne czasowniki, z którymi można zastosować taką konstrukcję to recommend, order, insist, demand.

5. W okresach warunkowych

Should anything happen, please call me. Jeśli coś by się działo, proszę do mnie zadzwonić.

6. Konstrukcja przymiotnik + that

It is important that he should be treated with respect. Ważne, by traktować go z szacunkiem.

Konstrukcja should have
„Should have” odnosi się do przeszłości, by podkreślić, że ktoś powinien był coś zrobić, ale nie zrobił.

I shouldn’t have told her about it. She let on everything. Nie powinienem był jej tego mówić. Wszystko wygadała.

Inne konstrukcje z „should”
He should be working now. – Powinien teraz pracować.
Amy should have been studying then. – Amy powinna była się wtedy uczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *