So i such – angielski

Kiedy stosować so, a kiedy such? Czy można używać je naprzemiennie?

Kiedy „so”?
So łączy się z przymiotnikiem lub przysłówkiem:

so boring taki nudny
so funny taki zabawny
so inteligent taki inteligentny

Pamiętajmy, że po przymiotniku lub przysłówku nie może znaleźć się rzeczownik:

That book was so boring! Ta książka była taka nudna!

Po przymiotniku „boring” nie ma rzeczownika, więc śmiało możemy użyć so.

Kiedy „such”?
A co, jeśli po przymiotniku jest rzeczownik; np. chcemy powiedzieć: „To taka nudna książka”? Wtedy zamiast so trzeba użyć such.

This is such a boring book.

Zwróćcie uwagę na to, że w powyższym przykładzie po „such” jest „a”, ponieważ książka jest rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej. Tutaj dochodzimy do sedna, dlaczego „such” jest trochę trudniejsze niż „so” – bo musimy dodatkowo zastanowić się, czy rzeczownik po „such” jest policzalny, a jeśli jest, to czy jest w liczbie mnogiej, czy pojedynczej.

Such i rzeczowniki niepoliczalne

such + rzeczownik

Such nice weather! Taka ładna pogoda!

Pogoda jest rzeczownikiem niepoliczalnym, a przed rzeczownikami niepoliczalnymi nie używa się a/an.

Such i rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej

such + a/an + rzeczownik

He is such a good child. On jest takim dobrym dzieckiem.

Przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej stawiamy „a”, w tym przykładzie jest to „dziecko”.

Such i rzeczownik policzalny w liczbie mnogiej

such + rzeczownik

such interesting books tak ciekawe książki

Porównanie so i such

This building is so big! Ten budynek jest taki duży!
This is such a big building. To jest tak duży budynek.
These are such big buildings. To są tak duże budynki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *