Some, any – ćwiczenia

Ćwiczenie. Some, any, a, an – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim

Choose the correct answer.

1. There _____ biscuit.
2. There _____ pears.
3. There _____ honey.
4. There _____ egg.
5. There _____ tomatoes.
6. There _____ coffee.
7. There _____ orange.
8. There _____ lemons.
9. There _____ plum.
10. There _____ bread.