Strona bierna i czynna – ćwiczenia

Strona bierna czy czynna? Uzupełnij zdania w odpowiednim czasie.

1. Yesterday somebody my tablet. (steal)
2. The bike by a thief yesterday. (steal)
3. Spanish in Spain. (speak)
4. This letter two weeks ago. (send)
5. Finally Mary her wallet. (find)
6. They by mosquitoes last night. (bite)
7. Penicillin by Alexander Fleming. (discover)
8. This song by Adele. (sing)
9. The chocolate cake by my guests. (eat)
9. The Statue of Liberty in France. (construct)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *