Czasownik to be – ćwiczenia online

TEORIA ĆWICZENIA Z „TO BE”

Ćwiczenie. Czasownik „to be” w języku angielskim.

Uzupełnij zdania z czasownikiem "to be" (pytania, przeczenia, zdania twierdzące).

1. They (not) from Germany.
2. Emily from Argentina?
3. Susan twelve years old.
4. I (not) a dentist.
5. you thirsty?
6. They from Australia.
7. they friendly?
8. He a good student.
9. She (not) American, she's British.
10. they in the classroom?