Czasownik to be – test dla początkujących

Czasownik to be – ćwiczenie 2