Czasownik to be – ćwiczenia online

TEORIA ĆWICZENIA Z „TO BE”

Ćwiczenia. Czasownik „to be” w języku angielskim

Przetłumacz zdania.
Pamiętaj o wielkich literach i kropce na końcu zdania.

1. Jestem z Polski.
2. On jest z Francji.
3. My jesteśmy z Hiszpanii.
4. Oni są z Niemiec.
5. Ona jest z Włoch.
6. Wy jesteście z Portugalii.
7. Ja jestem z Anglii.
8. Jack jest z USA.
9. Maria jest z Hiszpanii.
10. One są z Niemiec.