Used to – angielski

Zdanie twierdzące
Zdanie twierdzące z „used to” jest bardzo proste w budowie, w każdej osobie wygląda to tak samo: najpierw podmiot, potem used to i podstawowa forma czasownika.

podmiot + used to + 1. forma czasownika

I used to drink a lot of coffee. Kiedyś piłem dużo kawy (teraz już nie piję).
Bob used to live in London. Bob mieszkał kiedyś w Londynie (ale teraz już tam nie mieszka).

Przeczenie

podmiot + didn’t use to + 1. forma czasownika

Przeczenie również wygląda tak samo w każdej osobie.

I didn’t use to drink a lot of coffee. Kiedyś nie piłem dużo kawy.
Bob didn’t use to live in London. Kiedyś Bob nie mieszkał w Londynie.

Drugą poprawną (ale rzadko używaną) formą jest podmiot + didn’t + used to + 1. forma czasownika.

I didn’t used to drink a lot of coffee.

Pytanie

Did + podmiot + use to + 1. forma czasownika

Did you use to drink a lot of coffee? Czy piłeś kiedyś dużo kawy?
Did Bob use to live in London? Czy Bob mieszkał kiedyś w Londynie?

Drugą poprawną (ale rzadko używaną) formą jest Did + podmiot + used to 1. forma czasownika.

Did you used to drink a lot of coffee?

Zastosowanie
Gdy chcemy powiedzieć, że kiedyś coś robiliśmy, a teraz już tego nie robimy, używamy właśnie „used to”.

She used to go to school by tram but now she goes by bus. Kiedyś dojeżdżała do szkoły tramwajem, ale teraz dojeżdża autobusem.
I used to eat junk food every day. Kiedyś codziennie jadłem śmieciowe jedzenie.
I used to like sitcoms. Kiedyś lubiłem sitcomy.

Są jeszcze dwie konstrukcje z czasownikiem „use”:

be used to – być przyzwyczajonym do

I’m used to getting up early. Jestem przyzwyczajona do wczesnego wstawania.
She’s used to working hard. Jest przyzwyczajona do ciężkiej pracy.

get used to – przyzwyczajać się

I’m getting used to my new flat. Przyzwyczajam się do mojego nowego mieszkania.
They got used to different surroundings. Przyzwyczaili się do innego otoczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *