Matura rozszerzona – gramatyka – ćwiczenie 3

Uzupełnij zdania 9.1.–9.4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów, wliczając w to wyrazy już podane.

9.1. When I was a lecturer at university, I (use / speak / public) at least three times a week,
but since I retired it has happened only occasionally.
9.2. I have to write down this limerick. I won’t manage (learn / it / heart) in five minutes.
9.3. The manager’s sarcastic comments (prevent / I / express) my opinion at the last meeting.
9.4. If I knew how to ski, I (go / ski) with a group of friends last weekend.