Zwierzęta – słownictwo – ćwiczenie 3

Liczebniki – ćwiczenie