Anybody, anything, anywhere

Te zaimki występują w pytaniach, przeczeniach i zdaniach oznajmujących. Mają kilka znaczeń – w zależności od kontekstu i zdania.

Anybody

 1. Przeczenie
  Anybody w przeczeniu znaczy „nikt”. Porównaj oba zdania:

  There wasn’t anybody at home. Nie było nikogo w domu.
  There was nobody at home. Nie było nikogo w domu.
 2. Pytanie
  W pytaniu zaimek zmienia znaczenie na ktoś.

  Has anybody told her? Czy ktoś jej powiedział?
  Is anybody here? Czy ktoś tu jest?
 3. Twierdzenie
  Anybody can do that. Każdy może to zrobić. (w sensie: ktokolwiek)

Anything

 1. Przeczenie
  There wasn’t anything in the box. Nie było nic w pudełku.
  There was nothing in the box. Nie było nic w pudełku.
 2. Pytanie
  Is there anything in the box? Jest coś w pudełku?
  Have you found anything? Znalazłeś coś?
 3. Twierdzenie
  You can do anything you want. Możesz robić wszystko, co chcesz.
  Sam will eat anything you’ll bring. Sam zje wszystko, co przyniesiesz.

Anywhere

 1. Przeczenie
  There isn’t anywhere to go. Nie ma dokąd iść.
  There is nowhere to go. Nie ma dokąd iść.
 2. Pytanie
  Do you have a newspaper anywhere? Masz gdzieś gazetę?
 3. Twierdzenie
  Anywhere you go, you’re always grumbling. (Tak, always też występuje z czasem Present Continuous.) Gdziekolwiek idziesz, zawsze narzekasz.