Quiz o Australii

Sprawdź, co wiesz o Australii.

1. Stolica Australii to:
2. Jakie zwierzęta znajdują się w herbie Australii?
3. Najcieplejsze miesiące w Australii to:
4. Ile jest stanów w Australii?
5. Rdzenni mieszkańcy Australii to:
6. Hymn Australii to:
7. Który z poniższych aktorów nie pochodzi z Australii?
8. Ile gwiazdek jest na australijskiej fladze?
9. Która z poniższych miejscowości nie znajduje się w Australii?
10. Które z poniższych zwierząt lubi siedzieć na gałęziach drzew eukaliptusowych?