Both i all w języku angielskim

Zaimek both

Both to zaimek, który znaczy obie, oba, obydwaj i odnosi się do dwóch osób, zwierząt lub rzeczy.

I liked both films. Podobały mi się oba filmy.

Typowa konstrukcja z both to both… and…zarówno…, jaki i…

Both Jake and Greg play football. Zarówno Jake, jak i Greg grają w piłkę.

Po both nie musi występować rzeczownik:

Which chocolate do you prefer? I like both. Którą czekoladę wolisz? Lubię obie.

Zaimek all

All znaczy wszystkie i dotyczy całej grupy.

All birds have feathers. Wszystkie ptaki mają pióra.
All kittens are lovely. Wszystkie kociaki są urocze.