Czasownik modalny can – short answers

Wybierz poprawną odpowiedź - wpisz a, b, c lub d.
a. Yes, he can.
b. No, she can't.
c. No, they can't.
d. Yes, I can.

1. Can they sing?
2. Can you run fast?
3. Can Mary dance?
4. Can Bob play the piano?