Czasownik modalny can – ćwiczenia dla dzieci

Przyjrzyj się tabelce poniżej. Następnie wybeirz poprawną odpowiedź.
can_cwiczenie

1. Rob ____ climb trees.
2. Liz ____ play the guitar.
3.Rob ____ speak German.
4. Rob ____ play the guitar.
5. Liz ____ speak German.
6. Liz ____ climb trees.