Czytanie ceny po angielsku

TEORIA ĆWICZENIA

Chociaż ceny zapisuje się w postaci ułamków dziesiętnych, czyta się je inaczej niż ułamki.

Przykłady z dolarami

$5 – five dollars
$5.45 – five dollars forty-five
$0.30 – thirty cents/ thirty c

Przykłady z funtami

£300 – three hundred pounds
£4.50 – four pounds fifty
£0.99 – ninety-nine pence/ ninety-nine p
20p – twenty pence/twenty p (= 20 pensów)

Przykłady z euro

€6 – six euros
€80.40 – eighty euros forty
€0.30 – thirty cents/ thirty c

Zwykle cenę można przeczytać na kilka sposobów:

$5.99

  • five ninety-nine (krótka wersja)
  • five dollars ninety-nine cents
  • five dollars ninety-nine