Ćwiczenia z angielskiego online

Ponad 180 ćwiczeń z gramatyki języka angielskiego oraz słownictwa – czasy, części mowy, mowa zależna i konstrukcje gramatyczne.

Interaktywna lekcja

 1. Boże Narodzenie po angielsku – ćwiczenia, wymowa, obrazki

Świąteczne piosenki

 1. Jingle Bells – słowniczek + ćwiczenia
 2. Have Yourself a Merry Little Christmas – słowniczek + ćwiczenia
 3. We Wish You a Merry Christmas – słowniczek + ćwiczenia
 4. Santa Claus Is Coming To Town – słowniczek + ćwiczenia
 5. Silent Night – słowniczek + ćwiczenia
 6. Let It Snow – słowniczek + ćwiczenia
 7. Silver Bells – słowniczek + ćwiczenia

Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych

 1. Quiz o Stanach Zjednoczonych
 2. Quiz o Australii
 3. Quiz o Irlandii
 4. Dopasuj flagi

Czas Present Simple

 1. Odmiana czasownika
 2. Odmiana czasownika (pytanie)
 3. Odmiana czasownika (przeczenie)
 4. Wpisz poprawną formę czasownika (twierdzenia)
 5. Wpisz poprawną formę czasownika (zdania twierdzące)
 6. Przepisz zdania, zmieniając je na przeczenia
 7. Wpisz poprawną formę czasownika (przeczenia)
 8. Do czy does? Wybierz poprawną formę (pytania)
 9. Utwórz pytania z podanych wyrazów (pytania szczegółowe)
 10. Forma czasownika w 3. osobie l.p.
 11. Forma czasownika w 3. osobie l.p.
 12. Wpisz do, does, don’t lub doesn’t (pytania, przeczenia, krótkie odpowiedzi)
 13. Przepisz zdania, używając she lub he (3 os. l.p.)
 14. Utwórz pytania z podanych wyrazów w czasie Present Simple (pytania szczegółowe)
 15. Wybierz poprawną odpowiedź (przeczenia, zdania twierdzące)
 16. Utwórz pytania
 17. Uzupełnij zdania
 18. Przeczenie – uzupełnij zdania
 19. Krótkie odpowiedzi – uzupełnij
 20. Uzupełnij zdania – daily routine
 21. Uzupełnij pytania
 22. Czasownik „have got” – uzupełnij zdania
 23. Czasownik „have got” – wybierz poprawną odpowiedź
 24. Czasownik „have got” – wpisz „have got” albo „has got”
 25. Czasownik „have got” – napisz pytania
 26. Czasownik „have got” – wpisz przeczenie
 27. Czasownik „have got” – uzupełnij zdania

Czas Present Continuous

 1. Wpisz poprawną formę czasownika w czasie Present Continuous (zdania twierdzące)
 2. Wpisz przeczenie
 3. Utwórz pytania
 4. Wpisz poprawną formę (zdania twierdzące)
 5. Wpisz czasownik z końcówką -ing
 6. Wpisz czasownik z końcówką -ing
 7. Wpisz czasownik z końcówką -ing
 8. Odmiana czasownika
 9. Odmiana czasownika (pytanie)
 10. Odmiana czasownika (przeczenie)
 11. Present Simple czy Present Continuous?
 12. Present Simple czy Present Continuous?
 13. Present Simple czy Present Continuous?
 14. Uzupełnij zdania.

Czas Past Simple

 1. Utwórz pytania z was i were
 2. Uzupełnij zdania twierdzące
 3. Odmiana czasownika
 4. Odmiana czasownika (przeczenie)
 5. Odmiana czasownika (pytanie)
 6. Uzupełnij zdania
 7. Czasowniki nieregularne – uzupełnij zdania
 8. Uzupełnij pytania
 9. Utwórz pytania szczegółowe
 10. Wpisz was/were/wasn’t/weren’t.
 11. Was czy were? Wybierz poprawną odpowiedź.
 12. Wpisz was / were / wasn’t / weren’t.

Czas Past Continuous

 1. Porównanie Past Simple i Past Continuous

Czas Present Perfect

 1. Uzupełnij (zdania twierdzące)
 2. Utwórz przeczenia
 3. Utwórz pytania
 4. Uzupełnij (pytania szczegółowe)
 5. Uzupełnij zdania (pytania, przeczenia, zdania twierdzące)
 6. Uzupełnij zdania (pytania, przeczenia, zdania twierdzące)
 7. Wpisz since albo for
 8. Wpisz since albo for
 9. Present Perfect i Past Simple
 10. Trzecia forma czasownika
 11. Trzecia forma czasownika
 12. Trzecia forma czasownika
 13. Uzupełnij zdania
 14. Have you ever…? Wybierz poprawną odpowiedź
 15. Czasowniki nieregularne – uzupełnij zdania

Czas Present Perfect Continuous

 1. Porównanie Past Simple, Present Perfect i Present Perfect Continuous
 2. Porównanie Present Perfect i Present Perfect Continuous
 3. Porównanie Present Perfect i Present Perfect Continuous

Czasownik modalny „can”

 1. Uzupełnij zdania wpisując can/can’t
 2. Short answers – wybierz poprawną odpowiedź
 3. Wpisz can albo can’t
 4. Utwórz pytania
 5. Wybierz poprawną odpowiedź
 6. Wpisz can albo can’t
 7. Krótkie odpowiedzi – wpisz poprawną odpowiedź
 8. Wpisz can albo can’t

Czasownik „to be”

 1. Przetłumacz zdania (zdania twierdzące)
 2. Wpisz właściwą formę czasownika (zdania twierdzące)
 3. Wpisz właściwą formę czasownika (przeczenia)
 4. Pytania „to be” – uzupełnij
 5. Zdania mieszane (pytania, przeczenia, zdania twierdzące) – uzupełnij
 6. Uzupełnij zdania (narodowości)
 7. Uzupełnij zdania

Strona bierna

 1. Strona bierna czy czynna? Uzupełnij

Phrasal verbs

Poziom podstawowy

 1. Uzupełnij poniższe czasowniki frazowe

Poziom średniozaawansowany

 1. Uzupełnij poniższe czasowniki frazowe
 2. Uzupełnij poniższe czasowniki frazowe
 3. Uzupełnij poniższe czasowniki frazowe
 4. Uzupełnij poniższe czasowniki frazowe
 5. Uzupełnij poniższe czasowniki frazowe
 6. Uzupełnij poniższe czasowniki frazowe
 7. Uzupełnij poniższe czasowniki frazowe
 8. Uzupełnij poniższe czasowniki frazowe
 9. Uzupełnij poniższe czasowniki frazowe
 10. Uzupełnij poniższe czasowniki frazowe

Question tags

 1. Wpisz poprawny question tag (czas Present Simple)
 2. Wpisz poprawny question tag (czas Past Simple)
 3. Wpisz poprawny question tag (różne)

Mowa zależna

 1. Uzupełnij (cofanie Present Simple na Past Simple)
 2. Uzupełnij (różne czasy)
 3. Uzupełnij (cofanie Future Simple)
 4. Pytania w mowie zależnej (cofanie Present Simple na Past Simple)

Rzeczowniki

 1. Wpisz liczbę mnogą
 2. Wpisz liczbę mnogą
 3. Wpisz liczbę mnogą
 4. Wpisz liczbę mnogą
 5. Wpisz liczbę mnogą (dla zaawansowanych)
 6. Wpisz liczbę mnogą
 7. Zaznacz, czy dany rzeczownik jest policzalny, czy niepoliczalny
 8. Wpisz some lub any (rzeczowniki policzalne i niepoliczalne)
 9. Wpisz some, a lub an (rzeczowniki policzalne i niepoliczalne)
 10. Utwórz pytania z Are there/Is there…? (rzeczowniki policzalne i niepoliczalne)
 11. Wybierz poprawną odpowiedź – some/any/a/an (rzeczowniki policzalne i niepoliczalne)
 12. Wybierz poprawną odpowiedź – how much/how many (rzeczowniki policzalne i niepoliczalne)
 13. Dopełniacz saksoński
 14. Wpisz żeńską formę rzeczownika

Liczebniki

 1. Zapisz słownie podane liczby (liczebniki 1-100)
 2. Zapisz cyfrą podane liczby (liczebniki 1-10)
 3. Oblicz (liczebniki 1-10)
 4. Przetłumacz (liczebniki 1-10)
 5. Zapisz słownie podane liczby (liczebniki 1-100)
 6. Zapisz cyfrą podane liczby (liczebniki 1-100)
 7. Liczebniki 1-100, dopasuj
 8. Liczebniki 1-100, posegreguj
 9. Liczebniki główne – przetłumacz
 10. Liczebniki główne – dopasuj
 11. Zapisz podane numery telefonów cyframi
 12. Zapisz słownie podane numery telefonów
 13. Zapisz słownie podane numery telefonów
 14. Wpisz liczebniki porządkowe
 15. Zapisz słownie podane daty (rok)
 16. Zapisz słownie podane daty (rok)
 17. Zapisz słownie podane daty (dni i miesiące)
 18. Zapisz słownie podane daty (rok)
 19. Zapisz słownie podane daty (dni i miesiące)
 20. Ułamki zwykłe i dziesiętne
 21. Ułamki zwykłe i dziesiętne

Przysłówki

 1. Utwórz przysłówki od podanych przymiotników

Przymiotniki

 1. Wpisz stopień wyższy

Zaimki

 1. Zaimki w formie dopełnienia

Konstrukcje

 1. So do I
 2. Neither do I
 3. Pytania pośrednie
 4. Pytania pośrednie
 5. There is/ there are – wybierz poprawną formę

Przyimki

 1. Wpisz odpowiedni przyimek
 2. Wpisz odpowiedni przyimek

Czasowniki nieregularne

Poziom podstawowy

 1. Uzupełnij
 2. Uzupełnij
 3. Uzupełnij
 4. Uzupełnij
 5. Uzupełnij
 6. Uzupełnij

Poziom średniozaawansowany

 1. Uzupełnij
 2. Uzupełnij
 3. Uzupełnij
 4. Uzupełnij
 5. Uzupełnij

Poziom zaawansowany

 1. Uzupełnij
 2. Uzupełnij

Słowotwórstwo

 1. Utwórz czasownik od podanego rzeczownika
 2. Utwórz czasownik od podanego rzeczownika

Kolędy i piosenki świąteczne

 1. Jingle Bells
 2. Have Yourself A Merry Little Christmas
 3. We wish you a Merry Christmas
 4. Let it snow
 5. Silver Bells
 6. Santa Claus Is Coming To Town
 7. Silent Night

Słownictwo

 1. Warzywa – podpisz obrazki
 2. Owoce – podpisz obrazki
 3. Kolory – podpisz obrazki
 4. Słówka bożonarodzeniowe
 5. Narodowości
 6. Dni tygodnia – posegreguj
 7. Dni tygodnia – przetłumacz
 8. Nazwy miesięcy – posegreguj
 9. Nazwy miesięcy – przetłumacz
 10. Ubrania – przetłumacz
 11. Ubrania – przetłumacz
 12. Zwierzęta – przetłumacz
 13. Zwierzęta – przetłumacz
 14. Zwierzęta – przetłumacz
 15. Zwierzęta – przetłumacz
 16. Zwierzęta – dopasuj
 17. Do czy make?