Czasowniki nieregularne angielski

Lista ponad 220 czasowników nieregularnych w języku angielskim – tabelka z wymową i ćwiczenia.

Niektóre czasowniki mają formę regularną i nieregularną, co zostało podane w tabeli. Są też takie, które zmieniają znaczenie – w zależności, czy są regularne, czy też nie. Np. hang – jako czasownik regularny oznacza „powiesić kogoś”, a jako nieregularny „powiesić” np. zasłonę.

Objaśnienie tabeli:
I forma (pierwsza kolumna) to bezokolicznik, podstawowa forma czasownika.
II forma (druga kolumna) to forma potrzebna do tworzenia czasu Past Simple.
III forma (trzecia kolumna) służy do tworzenia strony biernej i czasów Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect.

Czasowniki nieregularne – poziom podstawowy
I forma II forma III forma tłumaczenie
be
was/
were
been
być
become
became
become
zostać, stać się
begin
began
begun
zacząć
blow
blew
blown
wiać
break
broke
broken
łamać
bring
brought
brought
przynosić
build
built
built
budować
burn
burnt /
burned
burnt /
burned
spalić
burst
burst
burst
wybuchnąć, pęknąć
buy
bought
bought
kupować
catch
caught
caught
złapać
choose
chose
chosen
wybierać
come
came
come
przyjść
cut
cut
cut
ciąć
do
did
done
robić
draw
drew
drawn
rysować
drink
drank
drunk
pić
drive
drove
driven
jechać
eat
ate
eaten
jeść
fall
fell
fallen
spaść, upaść
feel
felt
felt
czuć
fight
fought
fought
walczyć
find
found
found
znaleźć
fly
flew
flown
latać
forget
forgot
forgotten
zapomnieć
forgive
forgave
forgiven
wybaczyć
get
got
got /
gotten
dostać
give
gave
given
dać
go
went
gone
iść
have
had
had
mieć
hear
heard
heard
słyszeć
hide
hid
hidden
ukrywać
hit
hit
hit
uderzyć
keep
kept
kept
trzymać
know
knew
known
wiedzieć
learn
learnt / learned
learnt / learned
uczyć się
leave
left
left
wyjść, odjechać
lose
lost
lost
zgubić, stracić
make
made
made
robić
meet
met
met
spotkać (się)
put
put
put
kłaść
read
read
read
czytać
ride
rode
ridden
jeździć (np. konno)
run
ran
run
biec
say
said
said
mówić
see
saw
seen
widzieć
sell
sold
sold
sprzedawać
send
sent
sent
wysłać
shine
shone
shone
świecić
sing
sang
sung
śpiewać
sleep
slept
slept
spać
sit
sat
sat
siedzieć
spend
spent
spent
spędzać, wydawać
stand
stood
stood
stać
steal
stole
stolen
kraść
swim
swam
swum
pływać
take
took
taken
wziąć
teach
taught
taught
uczyć (kogoś)
tell
told
told
mówić
think
thought
thought
sądzić
throw
threw
thrown
rzucać
understand
understood
understood
rozumieć
win
won
won
wygrać
wake
woke
woken
obudzić
wear
wore
worn
nosić
write
wrote
written
pisać
Czasowniki nieregularne – poziom średniozaawansowany
awake
awoke
awoken
obudzić
bear
bore
born/borne
urodzić (się)
beat
beat
beaten
pokonać
bend
bent
bent
zakręcić, schylić się
bet
bet
bet
założyć się
bid
bade/bid
bidden
oferować, licytować
bind
bound
bound
związać
bite
bit
bitten
ugryźć
bleed
bled
bled
krwawić
breed
bred
bred
rozmnożyć się
broadcast
broadcast
broadcast
nadawać
cast
cast
cast
rzucać (cień, światło)
clap
clapped /clapt
clapped /clapt
klaskać
cost
cost
cost
kosztować
creep
crept
crept
skradać się, pełznąć
deal
dealt
dealt
rozdawać, handlować
dig
dug
dug
kopać
dive
dived /
dove
dived
nurkować
dream
dreamt /dreamed
dreamt /dreamed
śnić, marzyć
feed
fed
fed
karmić
fit
fit/
fitted
fit/
fitted
pasować
flee
fled
fled
uciec
forbid
forbade
forbidden
zabronić
forecast
forecast /
forecasted
forecast /
forecasted
zapowiadać (pogodę)
foresee
foresaw
foreseen
przewidywać (przyszłość)
foretell
foretold
foretold
przepowiadać
freeze
froze
frozen
zamarznąć
grow
grew
grown
rosnąć
hang
hanged
hanged
powiesić (kogoś)
hang
hung
hung
powiesić (firankę)
hold
held
held
trzymać
hurt
hurt
hurt
skrzywdzić
kneel
knelt /
kneeled
knelt /
kneeled
klękać
knit
knit/
knitted
knit/
knitted
robić na drutach
lay
laid
laid
kłaść
lead
led
led
prowadzić
lean
leant/leaned
leant/leaned
opierać (o coś)
leap
leapt/leaped
leapt/leaped
skoczyć
lend
lent
lent
pożyczać
let
let
let
pozwolić
lie
lay
lain
leżeć, rozpościerać się
light
lit
lit
zapalać
mean
meant
meant
znaczyć, mieć na myśli
melt
melted
molten/melted
topić
mislead
misled
misled
wprowadzić w błąd
misspell
misspelt/misspelled
misspelt/misspelled
zrobić błąd ortograficzny
mistake
mistook
mistaken
popełnić błąd
misunderstand
misunderstood
misunderstood
źle zrozumieć
mow
mowed
mown
kosić (trawnik)
overtake
overtook
overtaken
zaskoczyć
pay
paid
paid
płacić
prove
proved
proven/proved
udowodnić
quit
quit
quit
rzucić (np. palenie)
rid
rid/
ridded
rid/
ridded
pozbyć się
ring
rang
rung
dzwonić
rise
rose
risen
wzrastać
seek
sought
sought
szukać
set
set
set
ustawić
shake
shook
shaken
potrząsnąć
shave
shaved
shaven/shaved
golić
shoot
shot
shot
strzelać
show
showed
shown
pokazać
shrink
shrank
shrunk
kurczyć się
shut
shut
shut
zamknąć
sink
sank
sunk
tonąć
slay
slew
slain
zabijać
slide
slid
slid/
slidden
ślizgać się
slit
slit
slit
rozciąć
smell
smelt/smelled
smelt/smelled
pachnieć
sneak
sneaked/
snuck
sneaked/
snuck
skradać się
speak
spoke
spoken
mówić
speed
sped/
speeded
sped/
speeded
przyśpieszyć
spell
spelt/spelled
spelt/spelled
przeliterować
spill
spilt/spilled
spilt/spilled
rozlać
spin
span/spun
spun
kręcić, wirować
spit
spat/spit
spat/spit
pluć
split
split
split
pękać
spoil
spoilt/spoiled
spoilt/spoiled
popsuć się
spread
spread
spread
rozprzestrzeniać się
spring
sprang
sprung
skoczyć
stick
stuck
stuck
przykleić
sting
stung
stung
użądlić
stink
stank
stunk
śmierdzieć
strike
struck
struck/
stricken
uderzyć
strip
stript/stripped
stript/stripped
zdejmować
swear
swore
sworn
przysięgać, kląć
sweat
sweat/
sweated
sweat/
sweated
pocić się
sweep
swept/
sweeped
swept/
sweeped
zamiatać
swell
swelled
swollen
puchnąć
swing
swung
swung
rozbujać, zakołysać
tear
tore
torn
drzeć
undergo
underwent
undergone
przejść (operację)
undertake
undertook
undertaken
podjąć (zadanie)
upset
upset
upset
zdenerwować
wed
wed/
wedded
wed/
wedded
poślubić
weep
wept
wept
płakać
wet
wet/
wetted
wet/
wetted
zwilżyć
wind
wound
wound
nawinąć, zakręcać
withdraw
withdrew
withdrawn
wycofać się
Czasowniki nieregularne – poziom zaawansowany
withhold
withheld
withheld
wstrzymać
withstand
withstood
withstood
znosić
wring
wrung
wrung
wycisnąć (ręcznik)
wend
wended/
went
wended/
went
zmierzać, kierować się
weave
wove
woven
tkać
vex
vext/vexed
vext/vexed
irytować
thrust
thrust
thrust
pchnąć
tread
trod
trodden
stąpać
thrive
throve/
thrived
throve/
thrived
dobrze prosperować
shear
shore/sheared
shorn/sheared
strzyc
shed
shed
shed
rzucać (światło na coś)
sublet
sublet
sublet
podnajmować
stride
strode/
strided
stridden
przejść, kroczyć
abide
abode
abode/
abidden
przebywać
arise
arose
arisen
powstać, wyniknąć
behold
beheld
beheld
ujrzeć
bereave
bereft
bereft
pozbawić
bereave
bereaved
bereaved
osierocić
overdraw
overdrew
overdrawn
przekroczyć (stan konta)
overhear
overheard
overheard
przypadkiem usłyszeć
preset
preset
preset
włączyć, nastawiać
sow
sowed
sown
zasiać
bust
bust
bust
popsuć
clothe
clad/
clothed
clad/
clothed
ubierać
cling
clung
clung
uczepić się, przylgnąć
dwell
dwelt
dwelt
mieszkać
fling
flung
flung
rzucać (się), miotać się
forbear
forbore
forborne
powstrzymywać się
forsake
forsook
forsaken
opuszczać
grind
ground
ground
mleć
hew
hewed
hewn/hewed
ciosać
inlay
inlaid
inlaid
inkrustować
sling
slung
slung
rzucić, cisnąć (np. rzeczy na podłogę)
slink
slunk
slunk
wejść chyłkiem
input
input/
inputted
input/
inputted
wprowadzić (dane)
reprove
reproved
reproven/ reproved
zganić
saw
sawed
sawn/sawed
piłować
sew
sewed
sewn/sewed
szyć
shoe
shod
shod
podkuwać
string
strung
strung
nawlec

czasowniki nieregularne – ćwiczenia

poziom podstawowy

poziom średniozaawansowany

poziom zaawansowany