Wszystkie czasy angielskie – tabela

Poniżej znajdziesz wszystkie czasy angielskie w tabelach wraz z tłumaczeniem.

Czas PRESENT SIMPLE

1. I sing. Ja śpiewam.
2. You sing. Ty śpiewasz.
3. He /she/ it sings. On/ona/ono śpiewa.
1. We sing. My śpiewamy.
2. You sing. Wy śpiewacie.
3. They sing. Oni/one śpiewają.

Pytanie

1. Do I sing? Czy ja śpiewam?
2. Do you sing? Czy ty śpiewasz?
3. Does he/she/it sing? Czy on/ona/ono śpiewa?
1. Do we sing? Czy my śpiewamy?
2. Do you sing? Czy wy śpiewacie?
3. Do they sing? Czy oni/one śpiewają?

Przeczenie

1. I don’t sing. Ja nie śpiewam.
2. You don’t sing. Ty nie śpiewasz.
3. He/she/it doesn’t sing. On/ona/ono nie śpiewa.
1. We don’t sing. My nie śpiewamy.
2. You don’t sing. Wy nie śpiewacie.
3. They don’t sing. Oni/ one nie śpiewają.

don’t = do not
doesn’t = does not

Określenia: always, never, sometimes, usually, often, every week/month/year, rarely, frequently
Przykład: I sing every day.

CZAS PRESENT CONTINUOUS

1. I’m eating. Ja jem.
2. You’re eating. Ty jesz.
3. He’s/she’s/it’s eating. On/ona/ono je.
1. We’re eating. My jemy.
2. You’re eating. Wy jecie.
3. They’re eating. Oni/one jedzą.

Pytanie

1. Am I eating? Czy ja jem?
2. Are you eating? Czy ty jesz?
3. Is he/she/it eating? Czy on/ona/ono je?
1. Are we eating? Czy my jemy?
2. Are you eating? Czy wy jecie?
3. Are they eating? Czy oni/one jedzą?

Przeczenie

1. I’m not eating. Ja nie jem.
2. You aren’t eating. Ty nie jesz.
3. He/she/it isn’t eating. On/ona/ono nie je.
1. We aren’t eating. My nie jemy.
2. You aren’t eating. Wy nie jecie.
3. They aren’t eating. Oni/one nie jedzą.

Określenia: now, today, at the moment, at present

Przykład: What are you eating?

CZAS PRESENT PERFECT

1. I’ve read. Ja przeczytałem/przeczytałam.
2. You’ve read. Ty przeczytałeś/przeczytałaś.
3. He’s/she’s/it’s read. On przeczytał./ Ona przeczytała./ Ono przeczytało.
1. We’ve read. My przeczytaliśmy/przeczytałyśmy.
2. You’ve read. Wy przeczytaliście/przeczytałyście.
3. They’ve read. Oni przeczytali./ One przeczytały.

‘ve = have
‘s = has

PYTANIE

1. Have I read? Czy ja przeczytałem/przeczytałam?
2. Have you read? Czy ty przeczytałeś/przeczytałaś?
3. Has he/she/it read? Czy on przeczytał?/ Czy ona przeczytała?/ Czy ono przeczytało?
1. Have we read? Czy my przeczytaliśmy/przeczytałyśmy?
2. Have you read? Czy wy przeczytaliście/przeczytałyście?
3. Have they read? Czy oni przeczytali?/ Czy one przeczytały?

PRZECZENIE

1. I haven’t read. Ja nie przeczytałem/przeczytałam.
2. You haven’t read. Ty nie przeczytałeś/przeczytałaś.
3. He/she/it hasn’t read. On nie przeczytał./ Ona nie przeczytała./ Ono nie przeczytało.
1. We haven’t read My nie przeczytaliśmy/przeczytałyśmy.
2. You haven’t read. Wy nie przeczytaliście/przeczytałyśmy.
3. They haven’t read. Oni nie przeczytali/One nie przeczytały.

Określenia: just, already, never, yet, still, ever, since, for, so far, recently

Przykład:I haven’t read that book yet.

CZAS PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. I’ve been living. Ja mieszkam.
2. You’ve been living. Ty mieszkasz.
3. He’s/she’s/it’s been living. On mieszka./ Ona mieszka./ Ono mieszka.
1. We’ve been living. My mieszkamy.
2. You’ve been living. Wy mieszkacie.
3. They’ve been living. Oni mieszkają./ One mieszkają.

PYTANIE

1. Have I been living? Czy ja mieszkam?
2. Have you been living? Czy ty mieszkasz?
3. Has he/she/it been living? Czy on mieszka?/ Czy ona mieszka?/ Czy ono mieszka?
1. Have we been living? Czy my mieszkamy?
2. Have you been living? Czy wy mieszkacie?
3. Have they been living? Czy oni mieszkają?/ Czy one mieszkają?

PRZECZENIE

1. I haven’t been living. Ja nie mieszkam.
2. You haven’t been living. Ty nie mieszkasz.
3. He /she/it hasn’t been living. On nie mieszka./ Ona nie mieszka./ Ono nie mieszka.
1. We haven’t been living. My nie mieszkamy.
2. You haven’t been living. Wy nie mieszkacie.
3. They haven’t been living. Oni nie mieszkają./ One nie mieszkają.

haven’t = have not
hasn’t = has not

Określenia: for, since, recently, how long
Przykład:How long have you been living here?

CZAS PAST SIMPLE

1. I went. Ja poszedłem /poszłam.
2. You went. Ty poszedłeś/poszłaś.
3. He/she/it went. On poszedł./ Ona poszła./ Ono poszło.
1. We went. My poszliśmy/poszłyśmy.
2. You went. Wy poszliście/poszłyście.
3. They went. Oni poszli./ One poszły.

PYTANIE

1. Did I go? Czy ja poszedłem/poszłam?
2. Did you go? Czy ty poszedłeś/poszłaś?
3. Did he /she/it go? Czy on poszedł?/ Czy ona poszła?/ Czy ono poszło?
1. Did we go? Czy my poszliśmy/poszłyśmy?
2. Did you go? Czy wy poszliście/poszłyście?
3. Did they go? Czy oni poszli?/ Czy one poszły?

PRZECZENIE

1. I didn’t go. Ja nie poszedłem/poszłam.
2. You didn’t go. Ty nie poszedłeś/poszłaś.
3. He/she/it didn’t go. On nie poszedł./ Ona nie poszła./ Ono nie poszło.
1. We didn’t go. My nie poszliśmy/poszłyśmy.
2. You didn’t go. Wy nie poszliście/poszłyście.
3. They didn’t go. Oni nie poszli./ One nie poszły./ Ono nie poszło.

didn’t = did not

Określenia: last night, yesterday, a year ago, last week/month/year, then
Przykład: Where did you go yesterday?

CZAS PAST CONTINUOUS

1. I was swimming. Ja pływałem/pływałam.
2. You were swimming. Ty pływałeś/pływałaś.
3. He/she/it was swimming. On pływał./ Ona pływała./ Ono pływało.
1. We were swimming. My pływaliśmy/pływałyśmy.
2. You were swimming. Wy pływaliście/pływałyście.
3. They were swimming. Oni pływali./ One pływały.

PYTANIE

1. Was I swimming? Czy ja pływałem/pływałam?
2. Were you swimming? Czy ty pływałeś/pływałaś?
3. Was he/she/it swimming? Czy on pływał?/ Czy ona pływała?/ Czy ono pływało?
1. Were we swimming? Czy my pływaliśmy/pływałyśmy?
2. Were you swimming? Czy wy pływaliście/pływałyście?
3. Were they swimming? Czy oni pływali?/ Czy one pływały?

Przeczenie

1. I wasn’t swimming. Ja nie pływałem/pływałam.
2. You weren’t swimming. Ty nie pływałeś/pływałaś.
3.He /she/ it wasn’t swimming. On nie pływał./ Ona nie pływała./ Ono nie pływało.
1. We weren’t swimming. My nie pływaliśmy/pływałyśmy.
2. You weren’t swimming. Wy nie pływaliście/pływałyście.
3. They weren’t swimming. Oni nie pływali./ Ona nie pływała./ Ono nie pływało.

wasn’t = was not
weren’t = were not

Określenia: while, when, as, yesterday
Przykład: They were swimming when suddenly they saw a shark.

Czas PAST PERFECT

1. I’d seen. Ja zobaczyłem/zobaczyłam.
2. You’d seen. Ty zobaczyłeś/zobaczyłaś.
3. He’d/she’d/it’d seen. On zobaczył./ Ona zobaczyła./ Ono zobaczyło.
1. We’d seen. My zobaczyliśmy/zobaczyłyśmy.
2. You’d seen. Wy zobaczyliście/zobaczyłyście.
3. They’d seen. Oni zobaczyli./ One zobaczyły.

’d = had

Pytanie

1. Had I seen? Czy ja zobaczyłem/zobaczyłam?
2. Had you seen? Czy ty zobaczyłeś/zobaczyłaś?
3. Had he /she/ it seen? Czy on zobaczył?/ Czy ona zobaczyła?/ Czy ono zobaczyło?
1. Had we seen? Czy my zobaczyliśmy/zobaczyłyśmy?
2. Had you seen? Czy wy zobaczyliście/zobaczyłyście?
3. Had they seen? Czy oni zobaczyli?/ Czy one zobaczyły?

Przeczenie

1. I hadn’t seen. Ja nie zobaczyłem/zobaczyłam.
2. You hadn’t seen. Ty nie zobaczyłeś/zobaczyłaś.
3. He/she/it hadn’t seen. On nie zobaczył./ Ona nie zobaczyła./ Ono nie zobaczyło.
1. We hadn’t seen. My nie zobaczyliśmy/zobaczyłyśmy.
2. You hadn’t seen. Wy nie zobaczyliście/zobaczyłyście.
3. They hadn’t seen. Oni nie zobaczyli./ One nie zobaczyły.

hadn’t = had not

Określenia: already, never, until, for, since, by the time, after
Przykład: When we arrived, the film had already started.

CZAS PAST PERFECT CONTINUOUS

1. I’d been cooking. Ja gotowałem/gotowałam.
2. You’d been cooking. Ty gotowałeś/gotowałaś.
3.He’d/she’d/ it’d been cooking. On gotował./ Ona gotowała./ Ono gotowało.
1.We’d been cooking. My gotowaliśmy/gotowałyśmy.
2. You’d been cooking. Wy gotowaliście/gotowałyście.
3. They’d been cooking. Oni gotowali./ One gotowały.

Pytanie

1. Had I been cooking? Czy ja gotowałem/gotowałam?
2. Had you been cooking? Czy ty gotowałeś/gotowałaś?
3. Had he/she/it been cooking? Czy on gotował?/ Czy ona gotowała?/ Czy ono gotowało?
1. Had we been cooking? Czy my gotowaliśmy/gotowałyśmy?
2. Had you been cooking? Czy wy gotowaliście/gotowałyście?
3. Had they been cooking? Czy oni gotowali?/Czy one gotowały?

PRZECZENIE

1. I hadn’t been cooking. Ja nie gotowałem/gotowałam.
2. You hadn’t been cooking. Ty nie gotowałeś/gotowałaś.
3. He/she/it hadn’t been cooking. On nie gotował./ Ona nie gotowała./ Ono nie gotowało.
1. We hadn’t been cooking. My nie gotowaliśmy/gotowałyśmy.
2. You hadn’t been cooking. Wy nie gotowaliście/gotowałyście.
3. They hadn’t been cooking. Oni nie gotowali./ One nie gotowały.

Określenia: by the time, since, for, until, before, after

Przykład: Jake was sure that his wife had been lying to him.

CZAS FUTURE SIMPLE

1. I’ll buy. Ja kupię.
2. You’ll buy. Ty kupisz.
3. He’ll /she’ll/ it’ll buy. On kupi./Ona kupi./ Ono kupi.
1. We’ll buy. My kupimy.
2. You’ll buy. Wy kupicie.
3. They’ll buy. Oni kupią./ One kupią.

’ll = will

PYTANIE

1. Will I buy? Czy ja kupię?
2. Will you buy? Czy ty kupisz?
3. Will he/she/it buy? Czy on kupi?/ Czy ona kupi?/Czy ono kupi?
1. Will we buy? Czy my kupimy?
2. Will you buy? Czy wy kupicie?
3. Will they buy? Czy oni kupią?/ Czy one kupią?

PRZECZENIE

1. I won’t buy. Ja nie kupię.
2. You won’t buy. Ty nie kupisz.
3. He/she/it won’t. On nie kupi./ Ona nie kupi./ Ono nie kupi.
1. We won’t buy. My nie kupimy.
2. You won’t buy. Wy nie kupicie.
3. They won’t buy. Oni nie kupią./ One nie kupią.

won’t = will not

Określenia: tomorrow, next month, soon
Przykład: I’ll help you tomorrow, I promise.

CZAS FUTURE CONTINUOUS

1. I’ll be working. Ja będę pracować.
2. You’ll be working. Ty będziesz pracować.
3. He’ll/she’ll/it’ll be working. On będzie pracować./ Ona będzie pracować./ Ono będzie pracować.
1. We’ll be working. My będziemy pracować.
2. You’ll be working. Wy będziecie pracować.
3. They’ll be working. Oni będą pracować./ One będą pracować.

PYTANIE

1.Will I be working? Czy ja będę pracować?
2. Will you be working? Czy ty będziesz pracować?
3. Will he/she/it be working? Czy on będzie pracować?/ Czy ona będzie pracować?/ Czy ono będzie pracować?
1. Will we be working? Czy my będziemy pracować?
2. Will you be working Czy wy będziecie pracować?
3. Will they be working? Czy oni będą pracować?/ Czy one będą pracować?

PRZECZENIE

1. I won’t be working. Ja nie będę pracować.
2. You won’t be working. Ty nie będziesz pracować.
3. He/she/it won’t be working. On nie będzie pracować./ Ona nie będzie pracować./Ono nie będzie pracować.
1. We won’t be working. My nie będziemy pracować.
2. You won’t be working. Wy nie będziecie pracować.
3. They won’t be working. Oni nie będą pracować./ One nie będą pracować.

Określenia: tomorrow, soon, next week

Przykład: This time tomorrow I’ll be watching a football match.

CZAS FUTURE PERFECT

1. I’ll have done. Ja zrobię.
2. You’ll have done. Ty zrobisz.
3. He’ll/she’ll/it’ll have done. On zrobi./ Ona zrobi./ Ono zrobi.
1. We’ll have done. My zrobimy.
2. You’ll have done. Wy zrobicie.
3. They’ll have done. Oni zrobią./ One zrobią.

PYTANIE

1. Will I have done? Czy ja zrobię?
2. Will you have done? Czy ty zrobisz?
3. Will he/she/it have done? Czy on zrobi?/ Czy ona zrobi?/ Czy ono zrobi?
1. Will we have done? Czy my zrobimy?
2. Will you have done? Czy wy zrobicie?
3. Will they have done? Czy oni zrobią?/ Czy one zrobią?

PRZECZENIE

1. I won’t have done. Ja nie zrobię.
2. You won’t have done. Ty nie zrobisz.
3. He/she/it won’t have done. On nie zrobi./ Ona nie zrobi./ Ono nie zrobi.
1. We won’t have done. My nie zrobimy.
2. You won’t have done. Wy nie zrobicie.
3. They won’t have done. Oni nie zrobią./ One nie zrobią.

Określenia: until, before, by, next year

Przykład: By the time the kids get home, we’ll have made a cake.

CZAS FUTURE PERFECT CONTINUOUS

1. I’ll have been living. Ja mieszkam.
2. You’ll have been living. Ty mieszkasz.
3. He’ll/she’ll/it’ll have been living. On mieszka./ Ona mieszka./ Ono mieszka.
1. We’ll have been living. My mieszkamy.
2. You’ll have been living. Wy mieszkacie.
3. They’ll have been living.- Oni mieszkają./ One mieszkają.

Pytanie

1. Will I have been living? Czy ja mieszkam?
2. Will you have been living? Czy ty mieszkasz?
3. Will he/she/it have been living? Czy on mieszka?/ Czy ona mieszka?/ Czy ono mieszka?
1. Will we have been living? Czy my mieszkamy?
2. Will you have been living? Czy wy mieszkacie?
3. Will they have been living? Czy oni mieszkają/ one mieszkają?

PRZECZENIE

1. I won’t have been living. Ja nie mieszkam.
2. You won’t have been living. Ty nie mieszkasz.
3. He/she/it won’t have been living. On nie mieszka./ Ona nie mieszka./ Ono nie mieszka.
1. We won’t have been living. My nie mieszkamy.
2. You won’t have been living. Wy nie mieszkacie.
3. They won’t have been living. Oni nie mieszkają./ One nie mieszkają.

Określenia: by then, for, by the time
Przykład: In January I will have been living in Berlin for nine years.