Czasy angielskie

WSZYSTKIE CZASY ANGIELSKIE – TABELE

present simple

Pierwszy czas, jaki poznają osoby uczące się języka angielskiego, to właśnie Present Simple – czas teraźniejszy prosty. Jest prosty zarówno ze względu na budowę, jak i użycie. Jedynie trzecia osoba liczby pojedynczej może sprawiać trochę trudności.

Czytaj więcej…

present continuous

Czas Present Continuous to czas teraźniejszy ciągły. Jeśli znasz dobrze odmianę „to be”, nie sprawi ci on trudności.

Czytaj więcej…

present perfect

Jest to czas, który sprawia najwięcej trudności uczącym się angielskiego. Jego forma jest bardzo prosta, jednak zastosowanie może na początku sprawiać kłopoty, tym bardziej, że zdania z Present Perfect tłumaczymy czasem po polsku w czasie teraźniejszym, a czasami w przeszłym.

Czytaj więcej…

present perfect continuous

W każdej osobie forma tego czasu wygląda tak samo: po podmiocie jest had been, a po tym czasownik z końcówką –ing. Tworzenie tego czasu jest bardzo łatwe, trochę trudniej robi się gdy występuje w parze z Present Perfect – jednak wszystkiego można się nauczyć. 🙂

Czytaj więcej…

past simple

W tym artykule znajdziesz omówienie formy i zastosowania Past Simple. Dowiesz się też, co to takiego druga forma czasownika i jak się ją tworzy.

Czytaj więcej…

past continuous

Czas Past Continuous jest prosty w tworzeniu i użyciu. Często pojawia się w towarzystwie Past Simple.

Czytaj więcej…

past perfect

Czas zaprzeszły, choć rzadko używany w mowie, często pojawia się w opowiadaniach, w których opisywane są zdarzenia z przeszłości. Często widywany w parze z Past Simple.

Czytaj więcej…

past perfect continuous

W każdej osobie forma tego czasu wygląda tak samo: po podmiocie jest had been, a po tym czasownik z końcówką –ing. Np. I had been working in the office when they arrived.

Czytaj więcej…

future simple

Zdanie oznajmujące w czasie Future Simple składa się z podmiotu, will oraz czasownika w pierwszej, czyli podstawowej formie. Will można skrócić do ‘ll w następujący sposób:

Czytaj więcej…

future continuous

Czas Future Continuous składa się z „will be” oraz czasownika z końcówką –ing. W każdej osobie jest taka sama forma. Np. This time tomorrow I’ll be swimming in a pool in Majorca.

Czytaj więcej…

future perfect

Future Perfect to czas dość rzadko używany, jednak warto się z nim zapoznać. Typowe dla tego czasu są zdania zaczynające się od by the time, by, until, by the end of.

Czytaj więcej…

future perfect continuous

Ten czas odnosi się do czynności, które będą trwały w konkretnym momencie w przyszłości. Np.:
In June I will be living here for 10 months.

Czytaj więcej…

present simple – wyrażanie przyszłości

W języku angielskim przyszłość można wyrażać za pomocą czasów przyszłych (Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, ale również teraźniejszych (Present Simple w odniesieniu do przyszłości i Present Continuous w odniesieniu do przyszłości) oraz dzięki konstrukcji „be going to”.

Czytaj więcej…

present continuous – wyrażanie przyszłości

Present Continuous służy też do wyrażania przyszłości. Używa się go mówiąc o Czynnościach, które zostały zaplanowane i wobec których podjęto już pewne przygotowania.

Czytaj więcej…

konstrukcja be going to

Konstrukcję be going to tworzy się za pomocą czasownika „to be” w czasie Present Simple, następnie „going to”, a po tym dodaje się czasownik w podstawowej formie.
Przykładowa odmiana z czasownikiem „visit”:

Czytaj więcej…