Czytanie dat po angielsku – ćwiczenia

TEORIA ĆWICZENIA

Ćwiczenie. Czytanie dat w języku angielskim.

Zapisz słownie podane daty.

1) 1302
2) 1100
3) 1789
4) 1633
5) 1999
6) 2016
7) 1482
8) 1544
9) 1800
10) 1739