Dane osobowe angielski

Personal data – dane osobowe
name – imię
surname – nazwisko
maiden name – nazwisko panieńskie
address – adres
email address – adres mailowy
place of birth – miejsce urodzenia
date of birth – data urodzenia
place of residence – miejsce zamieszkania
contact data – dane kontaktowe
phone number – numer telefonu
nationality — narodowość
marital status – stan cywilny
single – stan wolny
married – żonaty/mężatka
widowed – wdowiec/wdowa
separated – w separacji
sex – płeć
male – mężczyzna
female – kobieta
education – wykształcenie
work experience/professional experience – doświadczenie zawodowe
age – wiek
citizen – obywatel
citizenship – obywatelstwo
signature – podpis
date – data
place – miejsce

What’s your name? – Jak się Pan nazywa?
How old are you? – Ile ma Pan lat?
Where do you live? – Gdzie Pan mieszka?
What’s your nationality? – Jakiej jest Pan narodowości?
Where were you born? – Gdzie się Pan urodził?
Please sign the document. – Proszę podpisać dokument.