Dni tygodnia – ćwiczenie 1

Czasowniki nieregularne