Dopełniacz saksoński – ćwiczenia

TEORIA ĆWICZENIE

Ćwiczenie. Dopełniacz saksoński w języku angielskim.

Uzupełnij zdania odpowiednią formą dopełniacza saksońskiego.

1) (Kate/dog) is chasing my cat around the garden!
2) My (brother/room) is on the left and mine is on the right.
3) This is Mrs (Smith/garden).
4) Have you seen (Adam/new car)?
5) I don't know (Linda and Joe/son).
6) Is that your (parents/house)?
7) It's my (husband/plan)
8) I've found (Alice/earrings)
9) I borrowed my (mother/car).
10) This is not mine, it's (Claudia).