Dopełniacz saksoński – angielski

TEORIA ĆWICZENIE Z DOPEŁNIACZEM SAKSOŃSKIM

Chociaż nazwa brzmi skomplikowanie, temat jest dość prosty. Dopełniacz saksoński to apostrof i literka –s

‘s

Służy on do mówienia o tym, co do kogo należy (dosłownie i w przenośni). Np. książka Kasi, brat Michała, samochód rodziców. Spróbujmy krok po kroku przetłumaczyć „książka Kasi”.

1. Zamieniamy kolejność – po angielsku „właściciel” jest pierwszy:
Kasi książka

2. „Kasi” zmieniamy na „Kasia” – musimy mieć mianownik (kto? Kasia):
Kasia książka

3. Do „właściciela” dodajemy ‘s:
Kasia’s book – i już mamy „książkę Kasi”. Prawda, że proste?

Liczba pojedyncza
Do rzeczowników w liczbie pojedynczej dodaje się ‘s.

Kate’s dog pies Kate
my sister’s car samochód mojej siostry
Michał’s brother brat Michała
Bill’s computer komputer Billa
cat’s tail ogon kota

Trzeba pamiętać, że jeśli imię kończy się na –s, do wyboru są dwie opcje:
– można dodać ‘s, wtedy na końcu będziemy mieć podwójne „s”

Charles’s book książka Charlesa

– można dodać sam apostrof

Charles book

Liczba mnoga
Do rzeczowników w liczbie mnogiej dodaje się tylko apostrof.

my brothers room pokój moich braci

Jednak gdy rzeczownik jest nieregularny, dodajemy ‘s.

children’s room pokój dzieci

Rzeczowniki złożone
W przypadku rzeczowników złożonych dopełniacz dodajemy do ostatniego rzeczownika:

my mother-in-law’s birthday urodziny mojej teściowej

Ciekawostki
Jeśli coś należy do dwóch osób, dopełniacz saksoński dodamy tylko do drugiej osoby. W poniższym przykładzie dodamy go do Amandy:

Jim and Amanda’s car samochód Jima i Amandy (wspólny)

Dwa dopełniacze mogą występować obok siebie.

my sister’s colleague’s house dom kolegi mojej siostry

Rzeczownik z dopełniaczem saksońskim może występować sam na końcu zdania – po nim nie musi znajdować się inny rzeczownik.

It’s Susan’s. To Susan (w sensie „to należy do Susan”).
This newspaper is not mine, it’s Rick’s. To nie moja gazeta, tylko Ricka.

Jeden komentarz do “Dopełniacz saksoński – angielski

Możliwość komentowania została wyłączona.