Flagi krajów anglojęzycznych – ćwiczenie

Czasownik to be – test