For i since – angielski

Kiedy używać since, a kiedy for? Chociaż oba słowa po polsku znaczą „od”, nie możemy używać ich zamiennie.

Zastosowanie since

Omówmy najpierw użycie since. Since używamy, gdy mówimy o jakimś konkretnym punkcie w czasie. Może to być konkretna data, dzień, wydarzenie albo jakaś czynność, np. od wakacji. Pamiętajmy, że konkretnym punktem nie będą np. dwa tygodnie – wtedy nie użyjemy since.

  • jakieś wydarzenie, np. urodziny
  • święta, np. od Gwiazdki, od Halloween
  • daty i dni tygodnia, np. od 1995 roku, od stycznia, od niedzieli
  • konkretna godzina, np. od godziny siódmej
  • jakaś czynność, np. od mojego wyjścia

Przykłady:

Since 6 o’clock od godziny szóstej
Since May od maja
Since 2010 od 2010 roku
Since my birthday od moich urodzin
Since Monday od poniedziałku
Since winter od zimy
Since Christmas od Gwiazdki
Since yesterday od wczoraj

Zastosowanie for

For używamy z przedziałem czasu, np. trzy miesiące. Przedziały te wyrażamy zwykle w godzinach, tygodniach, miesiącach, latach.

For two weeks od dwóch tygodni
For a month od miesiąca
For two months od dwóch miesięcy
For a week od tygodnia
For five weeks od pięciu tygodnii
For several months od kilku miesięcy
For a year od roku
For ages od wieków
For an hour od godziny
For three hours od trzech godzin

Since oznacza konkretny punkt w czasie, który można zaznaczyć w kalendarzu jednym krzyżykiem. Np. możesz zaznaczyć swoje urodziny, Wielkanoc, jakiś dzień tygodnia, początek zimy, itp. Jednak nie możesz jednym krzyżykiem zaznaczyć pięciu miesięcy – to już jest przedział czasu, a nie konkretny punkt.

Uczący się angielskiego mają zwykle problem z odróżnieniem, co jest przedziałem czasu, a co konkretnym punktem w czasie. Wtedy pomaga zastanowienie się, czy w kalendarzu da się zaznaczyć jeden krzyżyk = since, czy może potrzeba ich więcej = for.

Porównajmy:

Od miesiąca for a month (od ok. 30 dni, ale nie wiadomo dokładnie)
Od marca since March (od początku marca, czyli konkretna data)
Od 2000 roku since 2000
Od sześciu lat for six years
Od wtorku since Tuesday
Od tygodnia for a week

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *