Future Perfect

Future Perfect to czas dość rzadko używany, jednak warto się z nim zapoznać.

Budowa Future Perfect

Poniżej znajdziesz opis dotyczący tego, jak tworzyć twierdzenia, pytania i przeczenia wraz z przykładami. W każdej osobie schemat tworzenia zdania wygląda tak samo.

Zdanie oznajmujące

podmiot + will have + czasownik w 3. formie

By January she will have been in Madrid for 5 years. W styczniu minie pięć lat, odkąd jest w Madrycie.

Przeczenie

podmiot + won’t have + czasownik w 3. formie

Mary won’t have made a call until 3 o’clock. Mary zadzwoni (dopiero) o trzeciej.

Pytanie

Will + podmiot + have + czasownik w 3. formie

Will you have finished mowing the lawn by the time they arrive? Skończysz kosić trawnik, zanim oni przyjadą?

Zastosowanie Future Perfect

 1. Czynności, które zakończą się w określonym momencie w przyszłości
  They will have built that house by next year. Wybudują ten dom do przyszłego roku.
  By the time she get home, I’ll have made a birthday cake. Zanim przyjdzie do domu, zrobię (już) tort urodzinowy.

  Typowe dla Future Perfect są zdania zaczynające się od by the time, by, until, by the end of.

 2. Przypuszczenia odnośnie teraźniejszości
  He will have gone home by now. Pewnie już poszedł do domu.
 3. Czynności, które będą trwać w przyszłości
  By the end of February they will have known each other for 10 years. Pod koniec lutego minie 10 lat, odkąd się znają.

  To zastosowanie jest typowe dla innego czasu – dla Future Perfect Continuous, ale w przypadku niektórych czasowników – tutaj „know” – nie możemy użyć czasu continuous, więc pozostaje Future Perfect Simple.

Typowe określenia dla Future Perfect

by the time zanim
by do
by now do tej pory
before zanim
until do
next year w przyszłym roku
next month w przyszłym miesiącu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *