czas Future Simple

Artykuł na temat czasu Future Simple i jego zastosowania wraz z przykładami.

Budowa

Zdanie twierdzące

podmiot + will + czasownik w 1. formie

I will wait for you here. Zaczekam tu na ciebie.

Zdanie twierdzące składa się z podmiotu, will oraz czasownika w pierwszej, czyli podstawowej formie. Will można skrócić do ‘ll w następujący sposób:

I’ll wait. Ja zaczekam.
You’ll wait. Ty zaczekasz.
She’ll wait. Ona zaczeka.
He’ll wait. On zaczeka.
It’ll wait. Ono zaczeka.
We’ll wait. My zaczekamy.
You’ll wait. Wy zaczekacie.
They’ll wait. Oni zaczekają.

Przeczenie

Przeczenie tworzy się za pomocą won’t.

podmiot + won’t + czasownik w 1. formie

I won’t buy that laptop. Nie kupię tego laptopa.

won’t = will not

Pytanie

Will + podmiot + czasownik w 1. formie

Will you ask them? Zapytasz ich?
Will he be rich? Czy on będzie bogaty?

Pytania szczegółowe

Wh + will + podmiot + czasownik w 1. formie

Where will you go? – Gdzie pójdziesz?
When will you ask her? – Kiedy ją zapytasz?

Krótkie odpowiedzi (short answers)
Will you buy me that teddy bear? – Kupisz mi tego misia?
Yes, I will. – Tak (kupię).
No, I won’t. – Nie (nie kupię).

Zastosowanie

 1. Przewidywania
  I will be rich and famous in the future. W przyszłości będę bogaty i sławny.
 2. Decyzje podjęte w momencie mówienia/ przed chwilą
  I’ll take it! Odbiorę! (gdy dzwoni telefon)
  It’s hot in here. I’ll open the window. Gorąco tu. Otworzę okno.
 3. Obietnice, prośby, propozycje
  I’ll help you, I promise. Pomogę ci, obiecuję.
  I won’t eat so much chocolate. Nie będę jeść tyle czekolady.
  I won’t tell anybody, don’t worry. Nikomu nie powiem, nie martw się.
 4. Fakty odnoszące się do przyszłości
  Today is Monday, tomorrow will be Tuesday. Dzisiaj jest poniedziałek, jutro będzie wtorek.
  Tomorrow she’ll be 18. Jutro ona skończy 18 lat.
 5. Wyrażanie opinii, nadziei, obawy
  I hope she won’t come. Mam nadzieję, że nie przyjdzie.
  I think Jack will fail the exam again. Myślę, że Jack znowu obleje egzamin.
 6. Przypuszczenia
  Maybe it won’t rain. Może nie będzie padać.
 7. Pierwszy okres warunkowy
  If it isn’t cold, I’ll go for a walk. Jeśli nie będzie zimno, pójdę na spacer.

  Więcej na ten temat w artykule Okresy warunkowe.

 8. Typowe określenia dla czasu Future Simple

  tomorrow jutro
  the day after tomorrow pojutrze
  next week w przyszłym tygodniu
  next month w przyszłym miesiącu
  next year w przyszłym roku
  soon wkrótce