Gramatyka

czasowniki

czasowniki nieregularne

Tabela czasowników nieregularnych wraz z wymową i ćwiczeniami, podzielona na 3 poziomy zaawansowania.

Czytaj więcej…

czasowniki

liczba mnoga

Zasady tworzenia liczby mnogiej, rzeczowniki nieregularne oraz rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej.

Czytaj więcej…

Zaimki

zaimki_osobowe

zaimek osobowy

Czym są zaimki osobowe? W języku polskim to np. ja, ty, on, ona, ono. Przyjrzyjmy się zaimkom w języku angielskim:

Czytaj więcej…

zaimki_dzierzawcze

zaimki dzierżawcze

Mine, yours, ours, theirs to przykłady zaimków dzierżawczych. Czym „yours” różni się od „your”? Dowiesz się właśnie z tego artykułu.

Czytaj więcej…

zaimki_wskazujace

zaimki wskazujące

Bardzo proste zagadnienie. Zaimki wskazujące w języku angielskim to: this, that, these, those.

Czytaj więcej…

zaimki_zwrotne

zaimki zwrotne i emfatyczne

Zaimki zwrotne to „się”, „siebie”. Z kolei zaimki emfatyczne to np. „sam”, „sama”.
W języku polskim „się” nie odmienia się – mówimy: cieszę się, cieszysz się, on się cieszy – „się” zawsze zostaje w takiej samej formie. Jednak w angielskim jest inaczej:

Czytaj więcej…

zaimki_pytajace

zaimki pytające

Zaimki pytające to na przykład gdzie, kto, kiedy, dlaczego. Służą do tworzenia pytań szczegółowych.

Czytaj więcej…

zaimki_wzajemne

zaimki wzajemne

Zaimki wzajemne w języku angielskim to each other oraz one another. W tym artykule dowiesz się, jak ich używać i czym różnią się od zaimków zwrotnych.

Czytaj więcej…

zaimki bezosobowe

Zaimki bezosobowe w języku angielskim to one, you, they, we. Nie odnoszą się do konkretnej osoby, ale do ogółu.

Czytaj więcej…

zaimki względne

Zaimki względne to who, which, that, whose i whom. Zaimek who (który) odnosi się do ludzi i czasami do zwierząt domowych.

Czytaj więcej…

each i every

Jaka jest różnica między each i every? Którego z tych zaimków używa się w odniesieniu do małych ilości, a którego w odniesieniu do dużych?

Czytaj więcej…

both i all

Both to zaimek, który znaczy obie, oba, obydwaj i odnosi się do dwóch osób, zwierząt lub rzeczy.

Czytaj więcej…

much, many, few, little

Little znaczy mało w sensie negatywnym – coś jest, ale jest tego bardzo mało. Tego zaimka używa się z rzeczownikami niepoliczalnymi.

Czytaj więcej…

anybody, anything, anywhere

Te zaimki występują w pytaniach, przeczeniach i zdaniach oznajmujących. Mają kilka znaczeń – w zależności od kontekstu i zdania. Anybody w przeczeniu znaczy „nikt”. Porównaj oba zdania:

Czytaj więcej…

everybody, nobody, somebody

Poniższy artykuł opisuje zaimki nieokreślone w języku angielskim – łączenia z some, no i every. Łączenia z zaimkiem any znajdziesz w osobnym artykule

Czytaj więcej…

Przysłówek

stopniowanie przysłówków

Jeśli potrafisz stopniować przymiotniki, stopniowanie przysłówków nie sprawi ci trudności. Jeśli przysłówek jest jednosylabowy, stopień wyższy tworzy się dodając –er, a stopień najwyższy przez dodanie końcówki –est.

Czytaj więcej…

tworzenie przysłówków

Jak utworzyć przysłówek z przymiotnika i nie dać się nabrać na przymiotnik „w przebraniu” przysłówka i podejrzanie podobne formy, które wcale nie mają takiego samego znaczenia…

Czytaj więcej…

Liczebnik

liczebniki główne

Artykuł opisuje liczebniki główne od jednego do miliona oraz różne sposoby czytania zera. Z zerem sprawa jest trochę skomplikowana, bo po angielsku ten liczebnik ma kilka odpowiedników w zależności od kontekstu: oh, love, nil, nought lub zero.

Czytaj więcej…

liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe (ordinal numbers) to np. pierwszy, piąty, dwudziesty. Bardzo łatwe zagadnienie w angielskim. Podstawa to zapamiętanie czterech tajemniczych skrótów: 1st, 2nd, 3rd, 4th.

Czytaj więcej…

numery telefonów po angielsku

Jak przeczytać numer telefonu po angielsku?

Czytaj więcej…

ułamki zwykłe i dziesiętne

Jak prawidłowo przeczytać ułamki dziesiętne i zwykłe.

Czytaj więcej…

czytanie cen po angielsku

Czytanie cen w euro, dolarach i funtach.

Czytaj więcej…

Przymiotnik

przymiotniki_dzierzawcze

przymiotniki dzierżawcze

Mój, twój, jego to przykłady przymiotników dzierżawczych. Jedna forma angielskiego „my” odpowiada aż czterem formom w języku polskim – moi, moja, moje, mój. Tak samo jest w przypadku your i our.

Czytaj więcej…

kolejnosc_przymiotnikow

kolejność przymiotników

Kolejność przymiotników w języku angielskim.

Czytaj więcej…

Konstrukcje gramatyczne

zdania warunkowe

W języku angielskim wyróżnia się cztery rodzaje okresów warunkowych i okresy mieszane. Wybór właściwego zależy od tego, czy zdanie odnosi się do przeszłości, przyszłości, czy teraźniejszości i jakie jest prawdopodobieństwo, że dana czynność się wydarzy.

Czytaj więcej…

konstrukcja wish

Wyróżnia się trzy główne konstrukcje gramatyczne z wish. Poniżej znajdziesz dokładne omówienie wszystkich wraz z przykładami i zastosowaniem.

Czytaj więcej…

question tags

Z tego artykuł dowiesz się czym są question tags i jak należy ich używać. Poznasz też ich formy w poszczególnych czasach.

Czytaj więcej…

tryb rozkazujący

Tryb rozkazujący jest bardzo łatwy i nie sprawia trudności osobom uczącym się angielskiego. Do tworzenia trybu rozkazującego używamy podstawowej formy czasownika. Na przykład:

Czytaj więcej…

podmiot z it

It’s znaczy po polsku „jest” albo „to jest”. Na przykład: It’s cloudy. – Jest pochmurno.

Czytaj więcej…

podmiot z there

Konstrukcja „there is” znaczy „jest”. Używamy jej, aby powiedzieć, że coś jest albo czegoś nie ma, np. w moim pokoju jest biuro, szafa, łóżko, ale nie ma telewizora.

Czytaj więcej…

pytania pośrednie – indirect questions

Z tego artykułu dowiesz się czym są tzw. indirect questions w języku angielskim i czym różnią się od pytań pośrednich.

Czytaj więcej…

konstrukcja it’s high time

Konstrukcja it’s time znaczy po polsku „pora, żeby”. Dla wzmocnienia dodaje się high – it’s high time (najwyższa pora, żeby).

Czytaj więcej…

strona bierna

Artykuł opisuje stronę bierną i czynną, budowę strony biernej w różnych czasach i z czasownikami modalnymi. Dowiesz się też, jakie czasownik są nieprzechodnie, co to jest „reporting verb” i jak tworzyć prawidłowo dopełnienie.

Czytaj więcej…

konstrukcja had better

Konstrukcja had better znaczy „lepiej, żeby”. Ma podobne znaczenie do czasownika modalnego „should” – służy do udzielania rad.

Czytaj więcej…

Przyimek

przyimek

Przyimki czasu pozwalają na określenie kiedy jakaś czynność lub wydarzenie miało miejsce.

Czytaj więcej…

Czasownik „to be” – odmiana w Present Simple
Czasownik „to be” – odmiana w Past Simple
Liczba mnoga rzeczownika
So i such
Przedimek „the” – nazwy geograficzne
Dopełniacz saksoński
Used to
Czasownik modalny should
Czasowniki modalne must i mustn’t

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *