Had better – angielski

Konstrukcja had better znaczy „lepiej, żeby”. Ma podobne znaczenie do czasownika modalnego „should” – służy do udzielania rad.

Forma had better

podmiot + had better + czasownik w pierwszej formie

Had skraca się do ‘d – zwłaszcza w języku mówionym. Często też pomija się had i wtedy zostaje samo better.

Przykłady:

You’d better tell me the truth! Lepiej, żebyś mi powiedział prawdę!
You’d better go to the doctor. Lepiej, żebyś poszedł do lekarza.

Przeczenie tworzy się dodając not po better:

podmiot + had better + not + czasownik w pierwszej formie

You’d better not lie to me. Lepiej, żeby mnie nie okłamywał.

Zastosowanie had better

  1. Udzielanie rad
  2. Groźby