Czasownik have got – odmiana – angielski

Zdanie twierdzące
Czasownik „have got” w czasie Present Simple ma dwie formy: have got oraz has got. Formy „has got” używa się tylko w trzeciej osobie l.p. (on, ona, ono). W pozostałych przypadkach występuje „have got”.

I’ve got Ja mam
You’ve got Ty masz
She’s got Ona ma
He’s got On ma
It’s got Ono ma
We’ve got My mamy
You’ve got Wy macie
They’ve got Oni mają

I’ve got to skrócona forma I have got. He’s got to skrócona wersja he has got.
I’ve got = I have got
you’ve got = you have got
she’s got = she has got

Przeczenie
Przeczenie tworzymy dodając „not” do czasownika „have”. „Not” można skrócić z have (have not = haven’t) oraz z has (has not = hasn’t).

I haven’t got Ja nie mam
You haven’t got Ty nie masz
She hasn’t got Ona nie ma
He hasn’t got On nie ma
It hasn’t got Ono nie ma
We haven’t got My nie mamy
You haven’t got Wy nie macie
They haven’t got Oni nie mają

haven’t = have not
hasn’t = has not

Pytanie
Wystarczy zamienić kolejność wyrazów w zdaniu twierdzącym (podmiot i czasownik „have”) – i już jest pytanie. Prawda, że proste? 🙂

Have I got…? Czy ja mam…?
Have you got…? Czy ty masz…?
Has she got…? Czy ona ma…?
Has he got…? Czy on ma…?
Has it got…? Czy ono ma…?
Have we got…? Czy my mamy…?
Have you got…? Czy wy macie…?
Have they got…? Czy oni mają…?

Przykłady

I haven’t got a cat, I’ve got two dogs. Nie mam kota, mam dwa psy.
Have you got a bike? Masz rower?
She’s got curly hair. Ona ma kręcone włosy.
They’ve got a new car. Oni mają nowy samochód.

Jeden komentarz do “Czasownik have got – odmiana – angielski

Możliwość komentowania została wyłączona.