Końcówka -ing angielski ćwiczenia

Ćwiczenie. Tworzenie czasownika z końcówką -ing

Wpis czasownik z końcówką -ing.
Example: laugh - laughing

1. use -
2. fly -
3. smile -
4. get -
5. take -
6. say -
7. kiss -
8. fry -
9. get -
10. enjoy -